Sharing


Er valt niets te leren als het gaat om de werkelijkheid.
Er valt niets te doen om te ontwaken, je te verlossen, om heel, beter, gelukkiger of  completer te worden. 
Wat valt er toe te voegen aan wat al volledig heel is?
Heelheid is al heel. Iets anders is er niet.

Je zou het ik het idee van afgescheidenheid kunnen noemen.
Dit idee is 'levend' geworden, in die zin dat het 'ik ben' ook daadwerkelijk ervaren wordt.
Toch is het volkomen illusoir. Er is geen ik. Dus ook geen leven van dat ik.

Er is geen pad naar jezelf of het Zelf.
Want er is geen zelf en geen Zelf.
Er is niemand!
Niemand die iets kan doen om eenheid te bereiken.

Eenheid is geen doel, geen bestemming, geen ooit of ergens.
Noch zijn er ooit echte dingen en afgescheiden delen. Geen objecten, geen subject.
Al ziet en ervaart het ik voortdurend zogenaamde objecten die werkelijk als begrensd en als echt worden ervaren of beleefd, net zoals hij zichzelf als werkelijk bestaand ervaart.
Ook in zijn binnenwereld ziet hij grenzen voor werkelijk aan. 
Toch is de ervaren afgescheidenheid een illusie. 

Je zou kunnen zeggen dat eenheid echt letterlijk één is.
Ze is geen concept. Niet abstract, maar juist heel concreet.
Totaal. Compleet. Ze is alles. En ze is er al.

In de ZOOM Sharing wordt dit gedeeld.

Er kunnen vragen opkomen en antwoorden. Noem het een uitwisseling.
Maar ook dat is niet het juiste woord.
Het is niets dat vorm lijkt te krijgen en daardoor iets lijkt.

Wil je erbij zijn?

Kijk hieronder voor meer info.

Info/data ZOOM Sharing maandagavonden

Info Maandelijkse Live Sharing

Aanmelden

Kies een optie:(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Inspiratie