Sharing

Er valt niets te leren als het gaat om de werkelijkheid.
Er valt niets te doen om te ontwaken, je te verlossen, om heel, beter, gelukkiger of  completer te worden. 
Wat valt er toe te voegen aan wat al volledig heel is?
Heelheid is al heel.

Je zou het ik de ervaring van afgescheidenheid kunnen noemen; het besef van twee, van een tegenover.
Deze ervaring is 'levend' geworden, in die zin dat het 'ik ben' ook daadwerkelijk als echt of werkelijk ervaren wordt.
Toch is het volkomen illusoir. Er is geen ik. Dus ook geen leven van het ik.

Er is geen pad naar jezelf of het Zelf.
Want er is geen zelf en geen Zelf.
Er is niemand (die iets kan doen om eenheid te bereiken).

Eenheid is geen doel, geen bestemming, geen ooit of ergens.
Noch zijn er ooit echte dingen en afgescheiden delen. Geen objecten, geen subject.
Al ziet en ervaart het ik zogenaamde objecten die als begrensd en als echt worden ervaren of beleefd, net zoals hij zichzelf als werkelijk bestaand ervaart.
Ook in zijn binnenwereld ziet hij grenzen voor werkelijk aan. 
Toch is de ervaren afgescheidenheid een illusie.

Je zou kunnen zeggen dat eenheid echt letterlijk één is.
Ze is geen concept. 
Ze is totaal, alles. En ze is er al. En nooit is eenheid er niet.

Eenheid kan niet uiteengaan.

In de ZOOM Sharing (2 x per maand) en in de Live Sharing ( 1x per maand) wordt dit gedeeld.

Er kunnen vragen opkomen en antwoorden. Noem het een uitwisseling.
Maar ook dat is niet het juiste woord.
Het is niets dat vorm lijkt te krijgen en daardoor iets lijkt.

Wil je erbij zijn?

Kijk hieronder voor info en ZOOM link.

Info/data ZOOM Sharing zondagochtenden

Info maandelijkse Live Sharing

Aanmelden

Inspiratie