Niets is iets.
Alles is één.

Eenheid kent geen delen.
Geen verschillen, geen grenzen.
Geen pad, geen leerweg,
geen doel, geen bestemming.

Eenheid behoeft geen middel,
geen manier of methode
om haar te bereiken.
Geen toewijding of bereidheid.

Eenheid heeft geen centrum, geen periferie.
Geen begin, geen einde.
Ze kent geen tijd,
geen verleden, geen heden, geen toekomst.

Eenheid kent leven noch dood.
Toch is ze tijdloze levendigheid.
Eenheid doet niets.
Toch raakt ze en beroert ze.

Eenheid kent niets;
ze heeft geen bewustzijn,
geen kennen en kennis nodig.
Ze is onkenbaar, kent niets en niemand.

Eenheid vraagt geen ruimte,
geen aandacht, focus of gedachteloosheid.
Eenheid geeft geen werk of opdracht te doen.
Toch is ze werkzaam. Als enige.

Eenheid kent geen twee.
Dus ook geen verbinding of vereniging.
Noch strijd en verdeeldheid.
Ze is niet uit op helen en vrede, of wat dan ook.

Eenheid wacht niet,
noch is ze ongeduldig.
Alles geschiedt.
Toch gebeurt er niets.

Eenheid vraagt geen zorg(vuldigheid),
geen goed gedrag of goedheid.
Ze is dragend en zorgend
zonder enige steek te laten vallen.

Eenheid heeft geen macht, noch is ze
tot verandering of manipulatie in staat.
Ze is de totale kracht.
Ze slaapt noch ontwaakt.

Eenheid is heel gewoon.
Natuurlijk en in vrede.
Zonder enkele moeite of inspanning deelt,
geeft en is ze zichzelf geheel.

Eenheid ís en ís niet.
Ze is het onkenbare wonder,
onbeschrijfelijk schoon
voor niemand, voor niets.

Sharing

Spontaan delen wat opkomt, zonder doel en weg.
Zonder iets te willen leren of af te leren.

Gatherings

Bijeenkomsten en retraites om eenheid te vieren
en de grap van het ik te 'belichten'.

Books

Wil jij een verlossingsspel spelen? Of inspiratie halen uit mijn
boeken, quotes, gedichten? 

Over

Ik ben lang op zoek geweest naar mezelf, naar waarheid, naar God, naar mijn doel, naar wat ik hier doen moest. Ik voelde me een vreemde, was onzeker over mijzelf en twijfelde aan alles. Ik had ik last van schuldgevoelens, angst en zelfhaat. Kortom: ik leed, en zocht een oplossing voor dit lijden. Het moest in mijzelf liggen.

Ik geloofde blijkbaar dat er zoiets als een ‘mijzelf’ was. En dat dit zelf een Zelf met de hoofdletter diende te worden, want dat was beter. Ik geloofde in zelfontwikkeling en verandering. In het vinden van mijn Thuis om daar de Liefde te vinden.

Ik had momenten dat ik meende dat ik in die onvoorwaardelijke Liefde was.
Ik had zelfs twee eenheidservaringen gehad en dat was een bewijs want ik hechtte waarde aan ervaringen.
Ik heb het toch ervaren, dus dan is het echt! meende ik.
Toch niet! Zo bleek.

Elke ervaring behoort het ik toe.
Maar dit ik bestaat niet.
De hele ik-ervaring, is droom.
Er is geen doener die doet. Geen ik die iets heeft.
Of hooguit als schijn.
Een schijn-ik met een schijnleven.
Er is geen (af)scheiding; er zijn geen grenzen.
Die zijn volkomen fictief.
Niet is los van iets anders. Er zijn geen objecten. Er is geen subject.
Geen weg, geen doel, geen bestemming.

Is er dan niets?
Eenheid is het enige. Ze is niet iets.
Ze is niets dat zogenaamd verschijnt als iets.
Geen twee. Geen delen.
Dus ook niets te helen.
Eenvoudigweg al één.

Selectie van video's

Indruk

Kijken 

Voor inspiratie, interviews e.d. zie mijn YouTube kanaal.

Lezen

Voor boeken, gedichten, verlossingsspel, lees hier.

Luisteren

Voor de podcast 'Zien doet Wonderen'
luister hier.