Niets is iets.
Alles is één.

Onvoorwaardelijk vrij!

Verbeelding voorbij.
Daar is alles vrij.

Niet als iemand,
niet als iets.

Als lege volheid
of volle leegte.

En zelfs dát
is het niet.

Voorbij begrijpen.
Voorbij kennen.

Voorbij woorden.
Voorbij een ‘staat’.

Voorbij een toestand.
Voorbij bewustzijn.

Voorbij grenzen.
Voorbij ik, jij en wij.

Vrij van identiteit en autoriteit.
Onafscheidelijk. Heel.

Ruimteloze ruimte in tijdloze tijd.
Eén Amen van onvoorwaardelijkheid.

Sharing

Spontaan delen wat opkomt, zonder doel en weg.
Zonder iets te willen leren of af te leren.

Listening

Als vertrouwenspersoon ben ik een luisterend oor. Je kunt bij mij terecht voor een gesprek van mens tot mens.

Books

Wil je een inzichtspel spelen? Of inspiratie halen uit mijn boeken, quotes of gedichten?

Over

Ik ben lang op zoek geweest naar mezelf, naar waarheid, naar God, mijn doel, naar wat ik hier deed en doen moest. Ik voelde me een vreemde, was onzeker over mezelf en twijfelde aan alles. Ik had last van schuldgevoelens, angst en zelfhaat. Kortom: ik leed, en zocht een oplossing voor dit lijden. Het moest in mezelf liggen. Ik moest veranderen.

Ik geloofde blijkbaar dat er zoiets als ‘mezelf’ was. En dat dit zelf een Zelf met de hoofdletter diende te worden, want dat was beter. Ik geloofde in zelfontwikkeling en zelfverbetering. In het vinden van mijn Thuis om daar te vinden wat ik zocht.

Ik had momenten dat ik meende dat ik in die onvoorwaardelijke Liefde was.
Ik had twee eenheidservaringen gehad en dat was een bewijs, want ik hechtte waarde aan mijn ervaringen.
Ik heb het toch ervaren, dus dan is het echt! meende ik.
Toch niet! Zo bleek.

Elke ervaring behoort het ik toe, al noemt het sommige ervaringen onpersoonlijk, bovennatuurlijk, bijna-dood ervaringen of wat dan ook. Maar dat maakt geen verschil. Het ik blijft er de zogenaamde eigenaar of bezitter van.
Alle ervaringen zijn gedroomd. Maar dat niet alleen. Zelfs de dromer van alle ervaringen is een droom. Er is geen ervaarder die iets ervaart. Al wordt dit wel zo ervaren.
Er zijn geen drie dingen: een ervaarder, het ervaren en de ervaring zelf.  

Geen doener die doet. Geen ik dat iets heeft.
Louter eenheid dat als alles verschijnen kan.
Dus ook als een zogenaamd ik aan het 'ikken'.
Er is geen (af)scheiding; er zijn geen grenzen.
Die zijn volkomen fictief. 
Niets is los van iets anders.
Geen objecten, geen subject.
Geen weg, geen doel, geen bestemming.
Geen twee. Geen delen.
Dus ook niets te helen.
Eenvoudigweg al één.

Eenheid

Eenheid kent geen delen.
Geen verschillen, geen grenzen.
Geen pad, geen leerweg,
geen doel, geen bestemming.

Eenheid behoeft geen middel,
geen manier of methode
om haar te bereiken.
Geen toewijding of bereidheid.

Eenheid heeft geen centrum, geen periferie.
Geen begin, geen einde.
Ze kent geen tijd,
geen verleden, geen heden, geen toekomst.

Eenheid kent leven noch dood.
Toch is ze tijdloze levendigheid.
Eenheid doet niets.
Toch raakt ze en beroert ze.

Eenheid kent niets;
ze heeft geen bewustzijn,
geen kennen en kennis nodig.
Ze is onkenbaar, kent niets en niemand.

Eenheid vraagt geen ruimte,
geen aandacht, focus of gedachteloosheid.
Eenheid geeft geen werk of opdracht te doen.
Toch is ze werkzaam. Als enige.

Eenheid kent geen twee.
Dus ook geen verbinding of vereniging.
Noch strijd en verdeeldheid.
Ze is niet uit op helen en vrede, of wat dan ook.

Eenheid wacht niet,
noch is ze ongeduldig.
Alles geschiedt.
Toch gebeurt er niets.

Eenheid vraagt geen zorg(vuldigheid),
geen goed gedrag of goedheid.
Ze is dragend en zorgend
zonder enige steek te laten vallen.

Eenheid heeft geen macht, noch is ze
tot verandering of manipulatie in staat.
Ze is de totale kracht.
Ze slaapt noch ontwaakt.

Eenheid is heel gewoon.
Natuurlijk en in vrede.
Zonder enkele moeite of inspanning deelt,
geeft en is ze zichzelf geheel.

Eenheid ís en ís niet.
Ze is het onkenbare wonder,
onbeschrijfelijk schoon
voor niemand, voor niets.

Selectie van video's

Indruk

Kijken 

Voor inspiratie, interviews e.d. zie mijn YouTube kanaal.

Lezen

Voor boeken, gedichten, of een inzichtspel, lees hier.

Luisteren

Voor Nergenseendingvanmaken (NEDVM) audio luister hier.