Deel wat je op je hart hebt!

  

Vertrouwenspersoon

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

In het Taoïsme wordt gesproken over 'wu wei': handelen door niet te handelen, doen door niet te doen.
Misschien kun je het daar een beetje mee vergelijken, de rol van vertrouwenspersoon.
Ik ga géén oplossingen bedenken, ik ga géén oordeel vellen, de situatie níet beoordelen, en ik doe níet aan waarheidsvinding.
We gaan dus niet in gesprek met een doel als: we zullen dat varkentje wel even wassen!
Nee, dat is niet waarom we samenkomen.
Waarom dan wel? 

Het kan zo zijn dat jij je onveilig of onprettig voelt in jouw werk- leer, sport-, hobby- of woonomgeving vanwege ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Of je krijgt te maken met integriteitskwesties waar jij last van hebt.
Om je verhaal hierover in vertrouwen te delen, kun je bij mij terecht.

Wat mag je van mij verwachten?

Ik heb het BOV genoemd, vanwege 3 drietallen:  3 B’s, 3 O’s en 3 V’s.

De 3 B's

B etrokken

Ik ben empathisch en heb compassie.

B elangeloos

Doordat ik onafhankelijk en onpartijdig ben, spelen belangen geen rol.

B eschikbaar

Je kunt me elke werkdag bellen van 9 tot 21 uur, en binnen een week kun je terecht voor een gesprek.

De 3 O’s

O nafhankelijk

Als extern vertrouwenspersoon maak ik geen deel uit van jouw werk/leeromgeving.

O nbevooroordeeld

Ik bekijk de situatie van een afstand en zonder oordeel.

O nverschrokken

Geen vraag of melding is gek. Ik steun jou bij eventuele stappen die jij wilt zetten.

De 3 V’s

V rij vertellen

Je bent vrij om te delen wat je wilt, zonder er iets mee te moeten, noch kom ik ongevraagd met oplossingen.

V ertrouwelijk verhelderen

Samen kunnen we feiten van interpretaties onderscheiden.

V oorlichting door vakbekwaamheid

Ik kan de mogelijkheden/risico’s/consequenties/
procedures/stappen met je bespreken.

Wat ik wel wil benadrukken:

Jíj bepaalt te allen tijden wat je deelt en wat je wilt.

Jíj bent de regisseur en de uitvoerder.

Jíj beslist of kiest.

Jíj handelt of berust.

Missie/visie

Grenzen

Iets over grensoverschrijdend gedrag


Het is niet altijd makkelijk om je grenzen aan te geven. Misschien heb je dit nooit geleerd, of heb je het afgeleerd omdat je er slechte ervaringen mee hebt gehad, of bang bent om iets te verliezen wanneer je dit wél doet. 

Ook kan het zo zijn dat je pas door hebt dat je grenzen zijn overschreden als het al gebeurd is.

Kortom: assertief zijn is zo eenvoudig niet. Wel is het belangrijk, omdat het kan voorkomen dat je over je grenzen gaat of laat gaan, en dingen doet of laat gebeuren die je liever niet doet of laat gebeuren. 

Info

Trainingen

Binnenkort volgt nieuw programma.